Aardverschuiving tussen vrouw en man

By | augustus 19, 2010

donderdag 19 augustus 2010 – (Marleen De Geest) – Een gigantische maatschappelijke verschuiving, zo noemt Jane Bruton het verschijnsel dat steeds meer Britse vrouwen meer verdienen dan hun man en hij dan ook dikwijls voor kinderen en huishouden gaat zorgen. Met dank aan de recessie, dat wel.

[ad#ad1]

Steeds vaker zorgen vrouwen voor de hoofdmoot van het inkomen, zo blijkt uit de Britse ‘Women and Work Survey 2010’. Jane Bruton is uitgeefster van het modemagazine Grazia en gaf opdracht om de stand van zaken in verband met inkomen, man-vrouw en gezinsrelaties te onderzoeken. Tweeduizend lezeressen met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar gaven hun mening omtrent werk en moederschap. En toen bleek dat de recessie de kaarten grondig had herschud.

Een derde van de vrouwen verdient meer dan hun man en twintig procent heeft hetzelfde inkomen. Daaruit volgt dat een op tien mannen thuis blijft om op de kinderen te passen en het huishouden voor zijn rekening neemt. Meer dan twee derde van alle moeders werkt vol- of deeltijds. Van de full time werkende moeders zegt de helft dat ze zich waardevol voelt en de baan haar zelfvertrouwen bezorgt. Meer dan vijftig procent van de werkende moeders beweert bovendien een betere moeder te kunnen zijn als de carrière gesmeerd loopt.

Hoewel de veranderende rolverdeling maatschappelijk steeds beter wordt geaccepteerd, zorgt het op het individuele plan nog wel voor gemengde gevoelens, zo leert het onderzoek. Meer dan de helft van de vrouwen die meer verdient dan haar man, verheugt zich over haar inkomen. Maar slechts veertig procent van de partners is blij met de gang van zaken.

Zo komt het dat tien procent van de vrouwen met een ‘huishoudman’ moet toegeven dat haar relatie is verslechterd en dat het gewijzigde gezinspatroon zelfs aanleiding voor een scheiding kan vormen.
Die bevinding belet dan weer niet dat vier op tien vrouwen uit het onderzoek meenden dat in de toekomst de meest verdienende partner voor haar/zijn carrière zou gaan en dat het niet langer bijna automatisch de man zou zijn.

bron: Heraldscotland

[ad#ad3]

Geef een reactie