Beste Bertrand Russell…

In 1969 verscheen een boekje met een selectie uit Bertrand Russells correspondentie met het publiek. Russell (1872-1970) was wiskundige, logicus, filosoof, historicus en politiek activist. Zijn uitgesproken meningen werden aangescherpt door zijn analytische geest. Ze blijven interessant om lezen omdat zijn leven in het Groot-Brittannië van koningin Victoria begon en eindigde waar ruimtevaart en bewapeningswedloop… Lees meer »

Welwillende mensen

Welwillende mensen zijn de wereld niet uit. Tenminste niet als je de ruimtecapsule ISS, waarin drie Amerikaanse ruimtevaarders en een Rus samen aan een project werken, tot onze wereld rekent. BBC toonde beelden waarop te zien was hoe ze elkaar bij aankomst begin maart warm omhelsden. Wellicht de betere optie als je samen zes maanden… Lees meer »

Een tuin en een bibliotheek

Naar verluidt zou Cicero (Romeins denker en redenaar, advocaat en politicus 106 vr. Chr. – 43 vr. Chr.) ooit hebben gezegd ‘Wie een bibliotheek en een tuin bezit, heeft alles wat nodig is in het leven’.

Schrijven om te leven of leven om te schrijven?

Soms liggen literair lezen en schrijven dicht bij elkaar. Want meer dan een keer zullen mensen met een boek in de schoot tussen de lijntjes door over hun eigen verhaal mijmeren. Iedereen kan immers schrijven en elkeen voelt wel eens de nood om uit te weiden over wat hem bezig houdt. 

Op zoek naar Rusland

Zelfs de meest doorgewinterde waarnemers van het huidige Rusland begrijpen het land en zijn leiders niet helemaal of helemaal niet. Ze missen stukjes van de puzzel, zo heet het. Wel is duidelijk dat sommige of zelfs vele Russen nostalgisch naar de Sovjet-Unie omkijken. De literatuur laat ons aanvoelen hoe het leven daar was.