Het beroepsgeheim doorbreken wanneer partnergeweld heerst of dreigt

Door | maart 8, 2013

Vanaf het begin van deze maand wordt het beroepsgeheim van artsen, psychologen en maatschappelijk assistenten doorbroken wanneer ze partnergeweld of het risico daarop vermoeden of vaststellen.

Vanaf 1 maart 2013 werd het spreekrecht uitgebreid. Het kan voortaan gebruikt worden wanneer er ernstig en dreigend gevaar bestaat voor bepaalde misdrijven tegen minderjarigen en kwetsbare personen. Je kan kwetsbaar zijn door je leeftijd, zwangerschap, ziekte, een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid of in het kader van partnergeweld.

Vroeger mocht het beroepsgeheim enkel doorbroken worden als het ging om minderjarigen wiens psychische of fysieke integriteit bedreigd werd. Concreet gaat het om het reële en acute gevaar op de volgende misdrijven:

• aanranding van de eerbaarheid en verkrachting

• doodslag

• opzettelijk doden en toebrengen van lichamelijk letsels

• genitale verminking bij personen van het vrouwelijke geslacht

• verlaten of in behoeftige toestand achterlaten

• het onthouden van voedsel of verzorging

Deze pijnlijke lijst wordt nu dus uitgebreid naar de specifieke doelgroep van partnergeweld en kan ook preventief gebruikt worden.

Signaal uitzenden

In 2010 publiceerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen mannen de studie ‘Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld’, waaruit bleek dat één vrouw op zeven in de laatste twaalf maanden het slachtoffer was geweest van geweld door haar (ex-) partner. 23 procent van de vrouwelijke slachtoffers praat hier met niemand over. Bij mannelijke slachtoffers is dit percentage nog groter en bedraagt 40 procent. Slechts een minderheid van de slachtoffers, 14 procent van de vrouwelijke en 10 procent van de mannelijke, durft klacht in te dienen.

De studie toonde ook aan dat 23,6 procent van de vrouwelijke slachtoffers een arts of een psycholoog in vertrouwen neemt en 6,8 procent van de mannen.

,,Dankzij deze bepaling hebben de hulpverleners voortaan de mogelijkheid om de slachtoffers te helpen”, stelt Michel Pasteel, directeur van het IGVM. ,,Er is geen verplichting om het beroepsgeheim te doorbreken, maar in extreme gevallen van geweld kan dit heel belangrijk zijn om het geweld te doen stoppen, levens te redden en andere potentiële slachtoffers te vrijwaren van dit geweld. Bovendien is het een belangrijk signaal naar deze beroepsgroepen dat zij een belangrijke rol te spelen hebben in de strijd tegen dit geweld.”

www.durfneenzeggen.be

Een reactie achterlaten