‘Best practices’ om de genderkloof te dichten

By | maart 8, 2012

Het Wereld Economisch Forum dat jaarlijks ‘The Global Gender Gap report’ uitbrengt, presenteert een repertorium van ‘best practices’ als inspiratiebron om wereldwijd de ongelijkheid van vrouwen en mannen op het werk ongedaan te maken.

[ad#ad1]

Het is een stokpaardje van het Wereld Economisch Forum (WEF) dat jaarlijks en terecht de voetnoot vormt bij het Global Gender Gap rapport. Vrouwen maken vijftig procent van de wereldbevolking uit maar zijn ondervertegenwoordigd op de werkvloer en al helemaal in beleidsfuncties. Dat is des te vreemder omdat veel vrouwen in de rijke landen minstens even goed, zo niet hoger zijn opgeleid dan mannen.

Een repertorium van goede praktijken binnen organisaties kan wereldwijd inspiratie bieden om de genderkloof aan te pakken en het WEF brengt dat nu online.

“Closing the Gender Gap: A Repository of Successful Practices” laat voorlopig vooral zien dat de genderkloof vele vormen aanneemt en er daarnaast ook een cultuurkloof overeind blijft.

De cases uit de rijke landen gaan vooral over criteria bij de rekrutering en promotie van vrouwen. Ook flexibiliteit in de organisatie van het werk en andere initiatieven om de work life balance te vergemakkelijken, vormen een aandachtspunt. Uit Duitsland komt bijvoorbeeld het idee om als bedrijf naast kinderopvang ook zorg voor ouderen aan te bieden. In Zwitserland vindt men ‘performance’ belangrijker dan ‘presence’.

Dat laatste is dan weer een heikel punt in de Verenigde Arabische Emiraten waar vrouwen nog uit de meeste werkplekken worden geweerd. Voor ze aan flexibele werktijden toekomen, moeten vrouwen eerst op het werk worden toegelaten en aan thuiswerken hebben ze al helemaal geen boodschap.

[ad#ad3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie