Dag van het onzichtbare werk

By | April 3, 2012

Zichtbaarheid geven aan je werk is de eerste vereiste om waardering te krijgen, dat is zo op de werkvloer maar geldt even goed in de gezinssfeer. Het meeste werk dat daar wordt verzet is per definitie onzichtbaar maar daarom niet minder relevant. Kinderen opvoeden bijvoorbeeld heeft geen kwantificeerbaar effect maar des te meer kwalitatieve impact. De ‘dag van het onzichtbare werk’ wil daar de aandacht op vestigen.

In Canada is de eerste dinsdag van april uitgeroepen als ‘dag van het onzichtbare werk’ en wordt er nationaal gevierd, een gewoonte die onder impuls van de ‘Make Mothers Matter’ beweging een Europese weerklank krijgt.

‘Make Mothers Matter’ vestigt de aandacht van de publieke opinie op de onschatbare sociale en economische waarde van ouders en hulpverleners die zorgen voor kinderen, zieken, gehandicapten, ouderen en iedereen die niet zelfstandig kan bestaan.

Het financieel equivalent van de zorgtaken in het bruto binnenlands product verrekenen, zou voor gevolg hebben dat de economische waarde van het werk niet langer over het hoofd wordt gezien. Het zou ook het misverstand opheffen dat mensen kunnen kiezen of dit type arbeid al dan niet wordt verricht. Er is weinig werk in de samenleving dat zo fundamenteel is en tegelijk zo naar de achtergrond wordt geduwd.

Zorg meetellen in pensioenberekening

Aan zorgtaken hangt een kostenplaatje. Het zou dan ook logisch zijn dat mensen die hun loopbaan daarvoor onderbreken die periode mogen laten meetellen voor hun latere pensioenberekening.

En als de maatschappelijke betekenis ervan wordt becijferd, vormt dit een bijkomende reden om gezinnen extra te ondersteunen in de combinatie van werk en privé-leven.

Een recente Britse studie wees uit dat moeders gemiddeld zeventig uren per week in touw zijn voor hun gezin en dat het werk een maandsalaris van 3500 euro vertegenwoordigt.

Dat de zorgtaken vaak weinig visibiliteit genieten, maakt dat vooral mannen er zich minder toe geroepen voelen. Als de relevantie en de economische betekenis goed in de verf worden gezet, zullen ook vaders meer gemotiveerd zijn en kunnen de opdrachten meer gelijk worden verdeeld. Kinderen opvoeden is niet minder dan de wereld van morgen voorbereiden, het belang hiervan kan moeilijk worden onderschat. In België gaat het volgens de genderstatistieken van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen wel de goede kant op. Vrouwen doen wekelijks nog steeds bijna tien uur meer huishoudelijk werk dan mannen en ze besteden een uur en drie kwartier meer aan kinderzorg en opvoeding maar het verschil tussen de inzet van moeders en vaders wordt steeds kleiner.

Lees ook: Ouders en hun maatschappelijk belang

Geef een reactie