Tag Archives: werk

Vrouwen meer toegewijd op het werk

Zeventig procent van Amerikaanse werknemers voelt zich niet bij zijn werk betrokken. Merkwaardig genoeg tonen vrouwen zich meer geëngageerd op de werkvloer. De grotere flexibiliteit die ze genieten, zou hiervoor wel eens de verklaring kunnen zijn. Ze slaapwandelen doorheen de werkdag of functioneren op automatische piloot. Liefst zevenhonderd miljoen Amerikanen, of zeventig procent van alle werknemers, hebben zich gevoelsmatig van hun werk afgekeerd, aldus recent onderzoek door Gallup. Het kan ook erger, sommigen saboteren de organisatie. Volgens het onderzoek kan de werknemerspopulatie in drie groepen worden onderverdeeld. Een derde is actief bij het werk betrokken en toegewijd. Ruim de helft of 52 procent is niet geëngageerd en gevoelsmatig afwezig. Deze categorie investeert tijd in het werk maar geen energie of… Lees verder

Routine en inspiratie zijn dikke vrienden

U hebt belangrijk werk te doen, iets ongezien en creatief misschien. Maar u talmt, u loopt nog maar eens langs de koffiehoek of checkt uw mail. Niets dat niet kan wachten, en toch krijgt het voorrang op wat u eigenlijk wil doen. U maakt zichzelf wijs dat de inspiratie zo dadelijk neerstrijkt. Die blijft echter uit tenzij u gewoon plichtmatig uw taak aanvat. Misschien zijn grote kunstenaars of wetenschappers wel de meest plichtsbewuste mensen die er zijn, velen houden maniakaal vast aan routines en delen hun dag in functie van hun werk in. Bevlogenheid of nachtelijke passages van inspiratie zijn eerder zeldzaam. Of zoals Thomas Edison, uitvinder van de gloeilamp wist, het geniale bestaat voor 99 procent uit transpiratie en… Lees verder

Optimisten bereiken meer

Optimisten zijn doorgaans meer succesvol dan pessimisten. Niet omdat de omstandigheden altijd meezitten maar omdat ze er desondanks hard en hartstochtelijk tegenaan gaan. Optimisten leven niet in een andere wereld dan pessimisten, ze dragen geen roze bril, evenmin zijn ze blind voor de euvels en problemen. Wat hen vooral doet verschillen van pessimisten is een specifiek doel, een overtuiging dat een welbepaald iets kan en moet worden gedaan. En dat ze mits hard werken en passie hun doel ook bereiken. Dat is althans de visie van de Brit Mark Stevenson, communicatie- en computerspecialist, tevens basgitarist, zanger en medewerker van ‘The School of Life’ in Londen. Optimisten zijn niet te beroerd om wantoestanden aan te klagen waarbij ze de ruimte voor… Lees verder

Dag van het onzichtbare werk

Zichtbaarheid geven aan je werk is de eerste vereiste om waardering te krijgen, dat is zo op de werkvloer maar geldt even goed in de gezinssfeer. Het meeste werk dat daar wordt verzet is per definitie onzichtbaar maar daarom niet minder relevant. Kinderen opvoeden bijvoorbeeld heeft geen kwantificeerbaar effect maar des te meer kwalitatieve impact. De ‘dag van het onzichtbare werk’ wil daar de aandacht op vestigen. In Canada is de eerste dinsdag van april uitgeroepen als ‘dag van het onzichtbare werk’ en wordt er nationaal gevierd, een gewoonte die onder impuls van de ‘Make Mothers Matter’ beweging een Europese weerklank krijgt. ‘Make Mothers Matter’ vestigt de aandacht van de publieke opinie op de onschatbare sociale en economische waarde van… Lees verder

Gedeelde job, gedeelde zorgen

donderdag 2 februari 2012 – (Marleen De Geest) – Koppels die een gelijkaardige job hebben vinden moeilijker het evenwicht tussen hun werk en hun privé-leven, zegt een Britse studie. Dat komt omdat het werk als vanzelf in de intieme sfeer overloopt. Als partners ongeveer hetzelfde werk doen, kunnen ze zich wederzijds wel iets voorstellen bij de verhalen die ze van de werkvloer meebrengen. Dat heeft zo zijn voor- en nadelen, stelden onderzoekers van de University of Bedfordshire vast. Ze ondervroegen 291 academici van wie de partners ook in het onderwijs werkten. Daarnaast interviewden ze 350 academici van wie de partners een heel ander beroep hadden. Beide groepen kregen vragen over hun werk en de work-life balance die ze al dan… Lees verder

Het vrouwenpensioen, een onprettige verrassing

woensdag 5 oktober 2011 – (Marleen De Geest) – Meer dan mannen drijven vrouwen mee op grote gebeurtenissen in hun leven. Met een uitbreidend gezin beslissen ze bijvoorbeeld vaak minder te gaan werken. Aan het eind van hun beroepsleven wacht hen een verschrompeld pensioentje. Vrouwen beseffen niet altijd welke impact hun keuzes hebben op hun pensioen. De druk om een jong gezin met voltijds werk te combineren blijft zwaar. Dan is de verleiding groot om professioneel wat gas terug te nemen en deeltijds te gaan werken of de loopbaan zelfs te onderbreken. Maar het comfort daarvan krijgen vrouwen, en ook mannen, niet ongestraft. Het pensioen wordt berekend op basis van de duur van de actieve carrière, alle gaten die daar… Lees verder

Glazen plafond realiteit voor twee op drie vrouwen

donderdag 27 mei 2010 – (Marleen De Geest) – Twee op drie vrouwen beweren onzacht met het glazen plafond in aanraking te komen maar de werkgevers merken het nauwelijks. Dat zegt Tempo-Team na een bevraging van achthonderd mensen. Over perceptie kan gediscussieerd worden, wat voor de ene glashelder is valt voor de ander in het wazig domein van de inbeelding. Ook op de werkvloer is niet alles even duidelijk als het over loopbaanmogelijkheden gaat. Tempo-Team trachtte een en ander op te meten. In opdracht van de HR dienstverlener en specialist in uitzendwerk ondervroeg InSites Consulting zeshonderd werknemers, gelijk over vrouwen en mannen verdeeld, en tweehonderd werkgevers over de manier waarop de loopbaan van vrouwen zich ontwikkelt. De vrouwen schatten hun… Lees verder

Vrouwen moeten harder knokken dan mannen

donderdag 29 april 2010 – (Marleen De Geest) – Ogenschijnlijk floreren vrouwen op de arbeidsmarkt. Het Jump Forum voor vrouwen dat vandaag plaats heeft, staat in het teken van de toenemende impact van vrouwen op het economisch leven. Toch sluimert er nog onvrede bij de vrouwen in kwestie, dat blijkt uit een eerste onderzoek door An De Jonghe, zaakvoerder van TrendQ, voor het boek ‘Meisjes die met Lego spelen’ dat later verschijnt. Uit een eerste onderzoek door An De Jonghe, zaakvoerder van TrendQ, voor het boek ‘Meisjes die met Lego spelen’ dat later verschijnt, blijkt dat vrouwen hun professionele situatie nog niet als optimaal ervaren. Zeshonderd Belgische en Nederlandse vrouwen vulden de enquête van De Jonghe in. Vrouwen moeten meer… Lees verder

Thuiswerken moet een wettelijk recht worden

donderdag 18 februari 2010 – (Marleen De Geest) – Soms is thuiswerken mogelijk maar niet toegestaan, daarom moet thuiswerken een wettelijk recht worden vinden vooral vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van FileVrijKantoor.nl. Thuiswerken moet een wettelijk recht worden, dat is de uitkomst van onderzoek eind 2009 door de site FileVrijKantoor.nl. Vrouwen staan positiever dan mannen tegenover thuiswerken. Ze vinden bovendien dat thuiswerkers goed door de leidinggevenden zijn aan te sturen. Meer vrouwen dan mannen vinden dat ze thuis productiever zijn dan wel op het werk. En dat zou kunnen kloppen, collega’s kunnen een bron van energie vormen maar even goed energie vreten. Mannen van hun kant zien thuiswerken als een soort van bedreiging. Ze zouden de nieuwtjes op de werkvloer… Lees verder