Hoe denken mensen echt over langer werken?

Door | september 1, 2013

De noodzaak van langer werken wordt steeds vaker aangekaart. In werkelijkheid zijn in ons land nog slechts vier op tien 55 plussers aan het werk tegen een Europees gemiddelde van bijna een op twee. Studenten van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HUB) zochten uit hoe mensen over langer werken denken eenmaal ze goed over de helft van hun loopbaan zijn.

[ad#ad1]

Belgen mogen zich dan wel het idee hebben gevormd dat de verhoging van de pensioenleeftijd onvermijdelijk is, in de praktijk vinden ze nog wel eens een persoonlijke uitweg. De vraag is dan ook, hoe denken 40-50-jarigen echt over langer werken dan de huidige pensioenleeftijd.

Studenten in het tweede jaar Gezinswetenschappen bevroegen daarover 128 mannen en vrouwen uit de provincie Antwerpen.

De onderzoeksgroep bestond voor 32 procent uit personen met een opleidingsniveau van lager secundair onderwijs en 46 procent van hoger secundair onderwijs. Bijna alle mannen werkten voltijds, terwijl 41 procent van de bevraagde vrouwen deeltijds aan de slag was.

Fysieke problemen vormen voor mannen en vrouwen de hoofdreden waarom ze eerder zouden stoppen met werken.

Op de tweede plaats komt voor vrouwen de wens om meer tijd voor de familie te maken. Volwassen kinderen en eventueel kleinkinderen voegen immers een dimensie aan het leven toe.

Het verdwijnen van de financiële noodzaak om langer te werken vormt voor mannen dan weer een bijkomende reden om met werken te stoppen.

Het feit dat vrouwen meer intrinsiek door hun job gemotiveerd zijn en mannen vaker door het salaris worden gedreven, komt ook hier tot uiting. Als mannen langer wensen te werken dan is het omwille van financiële redenen.

 Voor vrouwen ligt de nadruk op het sociale aspect en de passie voor de job.

Bijna de helft van de bevraagde mannen en vrouwen vindt dat hun bedrijf onvoldoende acties onderneemt om langer werken aantrekkelijker te maken. In de laatste jaren van hun loopbaan zouden mannen graag hun ervaring laten renderen en jongere collega’s opleiden en coachen. Vrouwen willen eerder lichter werk doen.

 

 

Een reactie achterlaten