Kiko, vrolijke hulp voor langdurig zieke kinderen

By | januari 21, 2013

Acht laatstejaarsstudenten van het Hoger Instituut voor Readaptatiewetenschappen in Leuven presenteerden zopas hun project Kiko. Bedoeling was een overzicht te bieden van instanties en organisaties waarbij ouders van een langdurig ziek kind te rade kunnen gaan, toegespitst op de vrijetijdsinvulling van hun kind.

Een voorafgaande enquête had uitgewezen dat de meeste gezinnen met langdurige zieke, jonge kinderen, met veel concrete vragen bleven zitten. Kiko probeert een link te leggen tussen de ouders en de diverse organisaties die hulp bieden, zowel op gebied van extra zorg als wanneer het gaat over vrije tijd of bijkomende educatie.
Doelgroep van het hele project zijn de ouders met kinderen tussen 2 en 6 jaar oud. Zij zijn dan misschien wel goed ingelicht over de aard en het verloop van de ziekte, maar blijven vragende partij wanneer het over dagelijkse bezigheden en spelletjes gaat.
Vooral voor kinderen tussen twee en zes jaar is het vrijetijdsaanbod erg beperkt. Ze kunnen niet naar school of naar de kinderopvang, krijgen geen leerbegeleiding want zijn nog niet schoolplichtig, en hebben moeilijkheden om zelfstandig te spelen. Ouders hebben niet altijd de tijd of de inspiratie om een zinvolle daginvulling te voorzien.

De Kiko-box reikt enkele oplossingen aan. De box bevat drie boeken. In een eerste werk bundelen de studenten een ruim overzicht van alle instanties die soelaas kunnen bieden op algemeen gebied, met alle nodige contactgegevens. Dat gaat dan over extra informatie over de ziekte, hulp bij onderwijs, hulp bij planning van de vrije tijd… Er is ook een overzicht opgenomen van hulp die aangeboden wordt voor specifieke ziektes.

Naast dit algemene deel, zijn er twee meer praktische delen: een knutselboek en een kookboek. Ouders en kinderen kunnen meteen aan de slag.

De werkgroep werkt op dit ogenblik een website uit. De Kiko-box wordt niet te koop aangeboden, een gratis exemplaar kan wel aangevraagd worden. Steun aan de verdere uitwerking van het project is ook steeds welkom.

Meer informatie bij: lotte_schuyten@live.be

 

Een reactie achterlaten