Mabizz voorziet in trajectbegeleiding voor vrouwen met plannen voor een eigen zaak

By | Januari 9, 2012

maandag 9 januari 2012 – (Marleen De Geest) – Een eigen zaak opstarten stelt vrouwen voor aparte uitdagingen, ze kijken bijvoorbeeld anders tegen risico’s aan of voelen meer behoefte aan een vrouwennetwerk. Dat ze minder zakelijk zelfvertrouwen hebben, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat een meerderheid van de vrouwelijke starters zelfstandige in bijberoep wordt. Mabizz, het markant-UNIZO ondernemersnetwerk voor vrouwen, probeert hen te ondersteunen via een trajectbegeleiding voor starters.

Vrouwelijk ondernemerschap zit in de lift maar hinkt nog steeds achterop in vergelijking met de mannelijke groep. Dat zegt UNIZO op basis van de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. In 2010 was 39 procent van alle starters een vrouw. Het gaat om 30.127 vrouwen.

Die verhouding evolueert voorzichtig positief, in 2005 lag dat aandeel nog op 38 procent. Echter, van alle startende vrouwen in 2005 deed veertig procent dat als zelfstandige in hoofdberoep, in 2010 ging het nog slechts om 36 procent. Opvallend is dus dat van de startende vrouwen de meerderheid in bijberoep begint, daar waar mannen in hoofdberoep starten.
De positieve trend van startende vrouwen wordt bovendien sterk genuanceerd wanneer het aantal vrouwelijke starters vergeleken wordt met het aantal mannelijke beginners. De kloof tussen mannelijke en vrouwelijk starters stijgt met de leeftijd.

Rond de leeftijd van 22 – 25 jaar is de verhouding tussen mannen en vrouwen nog gelijk, maar hoe ouder de starters, hoe kleiner het aandeel vrouwen wordt. Vanaf 25 jaar starten er binnen elke leeftijdscategorie ongeveer de helft minder vrouwen een eigen zaak dan mannen. Vrouwen blijken bovendien vooral aangetrokken door activiteiten in een vrij beroep en in de dienstensector. In die laatste sector maken vrouwen zelfs 63 procent van de starters uit.
Inspiratiecafé

“De kloof tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers is nog steeds groot. Onze ervaring leert dat vrouwen andere barrières zien dan mannen. Ze hebben meer faalangst, hebben meer aversie van risico en voelen een echte nood aan ondersteuning van elkaar. In kleine groepen drijven ze elkaar vooruit en gaan ze samen naar hun eigen zaak”, stelt Nadine Eeraerts van mabizz.

Vertrekkend vanuit deze noden organiseert mabizz trajectbegeleiding voor vrouwelijke prestarters onder de naam ‘Ondernemer in zich(t)’ met als doel hen te laten achterhalen of ondernemen iets voor hen is.
Een van de activiteiten is een provinciaal ‘Inspiratiecafé’. Tijdens deze gratis infoavond krijgen vrouwen die nieuwsgierig zijn naar een leven als zelfstandige de kans om een gesprek aan te gaan met ervaren onderneemsters. Het eerste van de vijf provinciale inspiratiecafés vindt plaats op 19 januari in Gent.

Meer info over het project Ondernemer in Zich(t) is te vinden op de website ondernemerinzicht.be

 

Geef een reactie