Tag Archives: biodiversiteit

Help Gust en Suzette

Vakantie en zon, de kans is groot dat u er ook zee mee associeert. Dat onze Noordzee eigenlijk de biotoop is van Gust en Suzette en wij er slechts gasten zijn, daaraan wil een sensibiliseringscampagne voor biodiversiteit ons herinneren. Misschien spreken de platte oester Gust en de grijze garnaal Suzette niet rechtstreeks tot onze verbeelding. Maar de bescherming van alle soorten leven in de zee is wezenlijk voor onze planeet waarvan het oppervlak voor zeventig procent uit water bestaat. Suzette heet voluit Cragnon cragnon en Gust luistert naar de naam Ostrea edulis. Ze wonen beide in onze Noordzee. Gust en zijn soortgenoten zijn in gevaar. Ze worden aan de Belgische kust met uitsterven bedreigd door vervuiling, overbevissing, en door andere… Lees verder