Category Archives: Duurzaam

Artikels in samenwerking met Netwerk Bewust Verbruiken.

Noah’s ark

Geen idee wat u van afgelopen zomer vond. Sommige mensen genoten van het mediterrane klimaat. Ikzelf vond het iets te veel van het goede. Erger was dat de vlinders in mijn tuin het eens met me waren. Door de warmte en de droogte verschrompelden de bloemen, vonden de vlinders geen nectar meer en verdwenen. En de vogels hadden dorst, zoveel was zeker. Ik heb ze van water voorzien, net als de familie egel. Rond ons huis was een en ander niet pluis. Dat kon ik, die me zo begenadigd voel omdat we op die groene plek mogen wonen, met eigen ogen zien. De klimaatverandering in het klein. Dat mens en natuur er op andere plaatsen in de wereld meer van… Lees verder

Mijn wilde tuin, ‘Aantekeningen van een wildtuinier’ van Meir Shalev
Millimeterwerk in de natuur

Altijd zijn Meir Shalevs verhalen in de Israëlische grond geworteld. En bovendien met de levens daar verstrengeld. In ‘Aantekeningen van een wildtuinier’ is het eerste zeker waar en zijn mensen vooral belagers van de tuin. Shalev heeft het immers over zijn bijna intieme verhouding met het stukje land dat bij zijn huis hoort waarin hij en de natuur een hoogst persoonlijk verbond sluiten. Daarom ziet zijn tuin er waarschijnlijk uit als geen enkele andere tuin.… Lees verder

Koop niks nieuws in oktober

De hele maand oktober wordt in Nederland de Buy Nothing New Challenge gehouden. Doe mee en kijk of het jou ook lukt om een maand lang niks nieuws te kopen. Ruilen, delen, geven, huren, pimpen, lenen, repareren, zelf maken en tweedehands kopen is wél toegelaten. Alle spullen samen kosten handenvol geld Ongemerkt koop je heel veel nieuwe spullen. Een paar koffiekoppen, een extra paar schoenen, benodigdheden voor een nieuwe hobby….  Alles bij elkaar kosten al deze niet strikt noodzakelijke aankopen je handenvol geld, en hebben ze een aanzienlijke milieu-impact. De organisatie van de Buy Nothing New-maand wil consumenten bewust maken van hun koopgedrag. Is het echt nodig om iets nieuws te kopen? Word je er gelukkiger van? En is kopen… Lees verder

Hoe het kapitalisme van zijn geloof af viel

De goede berichten over economie en financiën zijn de wereld uit. Wat mensen op de duur het idee geeft dat we nooit meer van de crisis af raken. In dat geval moeten we minstens proberen om ze te begrijpen, wie weet leidt dat wel naar een remedie. De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben werpt een licht op ‘de tijd van het einde’ die we nu beleven. Het is altijd goed om naar je verleden te kijken als je het heden wil begrijpen, meent de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben. Daarom doet hij een soort van archeologisch onderzoek naar het oorsprong en evolutie van het kapitalisme. Europese mensen kunnen dat tenminste doen, in tegenstelling tot Amerikanen die enkel de vlucht vooruit lijken te… Lees verder

Een plaats voor meisjes om te lezen

Boeken lezen maakt het verschil tussen mensen. Kunnen lezen maakt nog meer verschil voor vrouwen in ontwikkelingslanden. Van de bijna acht miljoen analfabeten wereldwijd is twee derde vrouwelijk. In het essay ‘A room of one’s own’ schreef Virginia Woolf over de ongelijkheid in de opleidingskansen van jonge vrouwen en mannen in Groot-Brittannië na de vorige eeuwwisseling.  Die situatie bleef in de ontwikkelingslanden overeind tot vandaag. De ngo Room to Read wil daarin verandering brengen. Vrouwen maken twee derde uit van de 793 miljoen analfabeten over de hele wereld. Dat komt omdat er voor meisjes in ontwikkelingslanden gewoon een ander lot is weggelegd dan voor jongens. Zo kan het dat 42 procent van de meisjes niet naar school gaat. De verschillende… Lees verder

Koop niks nieuws in oktober

De hele maand oktober wordt in Nederland de Buy Nothing New Challenge gehouden. Doe mee en kijk of het jou ook lukt om een maand lang niks nieuws te kopen. Ruilen, delen, geven, huren, pimpen, lenen, repareren, zelf maken en tweedehands kopen is wél toegelaten. Alle spullen samen kosten handenvol geld. Ongemerkt koop je heel veel nieuwe spullen. Een paar koffiekoppen, een extra paar schoenen, benodigdheden voor een nieuwe hobby…. Alles bij elkaar kosten al deze niet strikt noodzakelijke aankopen je handenvol geld, en hebben ze een aanzienlijke milieu-impact. De organisatie van de Buy Nothing New-maand wil consumenten bewust maken van hun koopgedrag. Is het echt nodig om iets nieuws te kopen? Word je er gelukkiger van? En is kopen… Lees verder

Vlees van de tafel

Voorgoed vegetarisch eten betekent voor de meeste mensen een te verregaand engagement. Maar zoals het Chinese spreekwoord zegt, de reis van tienduizend mijl begint met de eerste stap. 1 oktober is het moment om die te zetten, want dan is het de internationale dag van het vegetarisme. Vegetarisch eten is een levensstijl en vraagt om een bijhorende mindset. Voor wie het gewend is om vlees als uitgangspunt voor de maaltijd te nemen, ligt de ommekeer zeker niet voor de hand. Maar 1 oktober, en de hele oktobermaand overigens, vormen misschien wel een mooie aanleiding om af te stappen van de stijl ‘ik heb een lap rundsvlees of een varkenscoteletje, wat zal ik verzinnen om erbij te eten?’ Iedereen die vaak… Lees verder

Een pleidooi voor echt eten

Echt eten, niet te veel, vooral planten. Zo eenvoudig kan het advies luiden wanneer mensen zich afvragen waarin een gezonde voeding nu precies bestaat. Het klinkt misschien saai of zelfs afschrikwekkend. Maar na het iets minder simpele pleidooi van de Amerikaanse journalist en filosoof Michael Pollan voor echt eten, vergaat je al gauw de lust in voorgekauwde industriële kost en verlang je naar een herkenbaar, geurig en kleurig stuk fruit of groente. Eten moet lekker zijn en als het even kan mag het er ook gezellig aan toe gaan. Dat is tevens het advies dat de Amerikaanse journalist en filosoof Michael Pollan geeft in zijn boek ‘Pleidooi voor echt eten’. De ondertitel luidt niet voor niets ‘Manifest van een eter’.… Lees verder

Gratis workshop duurzame grondstoffen

Moderne technologieën om duurzame energie op te wekken, maken vaak gebruik van zeldzame aardmetalen. Voor windmolens en hybride wagens is neodymium nodig, voor elektrische wagens lanthanium, en terbium voor spaarlampen. De ontginning van die schaarse fossiele brandstoffen heeft een grote milieu-impact. In deze workshop bekijk je de mogelijke oplossingen voor ons (her)gebruik van zeldzame metalen.… Lees verder

Help Gust en Suzette

Vakantie en zon, de kans is groot dat u er ook zee mee associeert. Dat onze Noordzee eigenlijk de biotoop is van Gust en Suzette en wij er slechts gasten zijn, daaraan wil een sensibiliseringscampagne voor biodiversiteit ons herinneren. Misschien spreken de platte oester Gust en de grijze garnaal Suzette niet rechtstreeks tot onze verbeelding. Maar de bescherming van alle soorten leven in de zee is wezenlijk voor onze planeet waarvan het oppervlak voor zeventig procent uit water bestaat. Suzette heet voluit Cragnon cragnon en Gust luistert naar de naam Ostrea edulis. Ze wonen beide in onze Noordzee. Gust en zijn soortgenoten zijn in gevaar. Ze worden aan de Belgische kust met uitsterven bedreigd door vervuiling, overbevissing, en door andere… Lees verder