Tag Archives: zwangerschapsverlof

Geen twintig weken zwangerschapsverlof

donderdag 9 december 2010 – (Marleen De Geest) – De Europese ministers van werk gingen in tegen het voorstel van het Europees parlement om het zwangerschapsverlof tot twintig weken uit te breiden omdat het te duur zou uitkomen en bovendien niet onverdeeld gunstig voor jonge moeders zou uitpakken. Het zwangerschapsverlof opvoeren tot twintig weken met volledige wedde zou in België 166 miljoen euro gaan kosten, zo is becijferd en voor grotere landen loopt die som nog meer op. Dat wordt voor de overheden en het bedrijfsleven een te grote inspanning, menen de Europese ministers van werk. Daarmee gaan ze in tegen het voorstel van de Europese parlementsleden die in de afgelopen oktobermaand met een grote meerderheid tot een verlenging besloten.… Lees verder

Naar twintig weken moederschapsverlof?

donderdag 28 oktober 2010 – (Marleen De Geest) – Twintig weken op de roze wolk van kersvers moederschap lijken heerlijk maar in de buitenwereld is de stemming op zijn zachtst gezegd verdeeld over de beslissing in het Europees Parlement. Of het een goede zaak is voor vrouwen in relatie met hun loopbaan, zo vragen zowel werkgevers als een vrouwenorganisatie zich af. Het Europees Parlement keurde het voorstel voor twintig weken zwangerschapsverlof goed. Daardoor zouden moeders vijf weken langer bij hun baby kunnen blijven dan nu het geval is. Ook vaders zouden recht hebben op twee weken, wat overeenkomt met de huidige regeling in ons land. Voor de lidstaten dit besluit ook in hun wetgeving inpassen, moeten nog heel wat weerstanden… Lees verder

Kind van werkende mama komt niets tekort

donderdag 19 augustus 2010 – (Marleen De Geest) – De baby na het zwangerschapsverlof in andere handen leggen is voor de meeste moeders niet makkelijk. Om de pil te vergulden dit: onderzoekers van Columbia University in de Verenigde Staten kwamen tot de bevinding dat het kindje geen schade lijdt door de beslissing van mama om weer te gaan werken. Zoals voor vele beslissingen in het leven geldt, heeft ook de keuze van de werkende moeder voor- en nadelen. Onderzoekers van de Columbia University volgden de evolutie op van duizend kinderen in tien verschillende regio’s van de Verenigde Staten en dit tot ze zeven jaar oud waren. Ze werden gescreend op de uitgebreidheid van hun woordenschat, hun leesvaardigheid en hun denkniveau.… Lees verder

Rust voor zwangere carrièrevrouwen

donderdag 4 maart 2010 – (Marleen De Geest) – Zwangere carrièrevrouwen beperken best stress en doen er goed aan veel te rusten. Dat zegt de Nederlandse professor Koos van der Velden. Hem werd gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaken van het perinataal sterftecijfer dat in Nederland hoger is dan in andere Europese landen. Niet alleen tijdens de eerste drie maanden horen zwangere carrièrevrouwen het rustig aan te doen, zo luidt de aanbeveling van Koos van der Velden, hoogleraar public health aan het Nijmeegse UMC St. Radboud. Hij leidde de stuurgroep die in opdracht van de overheid onderzoek deed naar de reden waarom in Nederland meer baby’s vlak voor, tijdens of net na de geboorte overlijden dan in andere Europese… Lees verder