Naar twintig weken moederschapsverlof?

By | oktober 28, 2010

donderdag 28 oktober 2010 – (Marleen De Geest) – Twintig weken op de roze wolk van kersvers moederschap lijken heerlijk maar in de buitenwereld is de stemming op zijn zachtst gezegd verdeeld over de beslissing in het Europees Parlement. Of het een goede zaak is voor vrouwen in relatie met hun loopbaan, zo vragen zowel werkgevers als een vrouwenorganisatie zich af.

[ad#ad1]

Het Europees Parlement keurde het voorstel voor twintig weken zwangerschapsverlof goed. Daardoor zouden moeders vijf weken langer bij hun baby kunnen blijven dan nu het geval is. Ook vaders zouden recht hebben op twee weken, wat overeenkomt met de huidige regeling in ons land.

Voor de lidstaten dit besluit ook in hun wetgeving inpassen, moeten nog heel wat weerstanden worden weggewerkt.
Werkgevers zijn allerminst gelukkig met de uitbreiding van het moederschapsverlof. Zo stelt Unizo, de unie voor zelfstandig ondernemers bij ons, dat langer van de werkvloer wegblijven na een geboorte niet te combineren valt met de andere verlofsystemen als tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Organisatorische en financiële bezwaren vormen een tegenargument, aldus Unizo.

Thuiswerken, deeltijds werken, meer flexibele en betaalbare kinderopvang vormen alternatieve oplossingen voor een betere combinatie van werk en gezin. Bovendien zegt de organisatie te vrezen dat vrouwen bedrogen uitkomen als ze zolang uit roulatie zijn. Het klinkt zelfs als een dreiging wanneer gezegd wordt dat werkgevers dan weer weigerachtig worden om vrouwen aan te werven.

Ook uit een volkomen andere hoek klinkt eenzelfde geluid. Het Vrouwen Overleg Komitee ziet de mogelijkheid dat vrouwen op de arbeidsmarkt benadeeld worden wanneer het zwangerschapsverlof wordt verlengd. Daarbij komt dat vrouwen toch al het grootste pakket zorgtaken afwerken. Het VOK citeert uit het rapport ‘Gender en tijdsbesteding 2009′ van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, waaruit blijkt dat vrouwen wekelijks tien uur meer dan mannen besteden aan huishoudelijk werk en zorg voor kinderen.

Een uitbreiding van het vaderschapsverlof, meer dan de twee weken die er nu al in België zijn, zou de betrokkenheid van papa’s vanaf de geboorte van het kleintje vergroten en de vanzelfsprekendheid van de taakverdeling tussen ouders doorbreken. Het VOK wil het ‘vaderschapsverlof’ tevens genderneutraal maken zodat ook lesbische meemoeders ervan kunnen genieten.

Tenslotte zou de kloof tussen het moederschaps- en vaderschapsverlof, die nefast is voor vrouwen op de arbeidsmarkt, erdoor afnemen.

[ad#ad3]

Geef een reactie