Vrouwen aan de bron

By | Maart 14, 2012

Vrouwen hebben iets met water, zei Daniëlle Mitterand nog in haar laatste levensjaar. Hun baby’s zwemmen de eerste negen maanden van hun bestaan in een vochtige omgeving en water is cruciaal voor de zorg voor alles wat vrouwen lief is. Het Wereld Water Forum wil voorkomen dat het door onze vingers weg glipt en de wereld straks verdort.

 

Niets stroomt zo onverstoorbaar als water. Dat doet ons wel eens vergeten dat er alle reden is om er zuinig mee om te gaan. Klimaatverandering, verstedelijking en de globale economie zetten de watervoorraden onder zware druk terwijl de vraag naar drinkwater almaar toeneemt. Het kan niet anders of de wereld wacht een dorre toekomst, tenzij we de waterhuishouding anders beheren.

Om de drie jaar verzamelen ngo’s, private en publieke bedrijven, universiteiten, de Wereldbank en andere financiële instellingen om het waterbeheer in betere banen te leiden. Het Wereld Water Forum heeft deze week plaats in Marseille.

Volgens een rapport van de Verenigde Naties is de verkwisting van water ongezien, tachtig procent van gebruikt water vloeit weg, zonder dat het wordt opgevangen en gezuiverd voor nieuw gebruik.    Die verspilling staat tegenover een steeds groeiende vraag naar water. Dat vormt conflictstof, de groeiende behoefte aan water zal landen, regio’s en sectoren tegen elkaar opzetten, aldus de Verenigde Naties.

In Sub-Sahara sterven meer kinderen door het gebruik van vervuild water dan aan tbc, malaria of Aids samen, benadrukt WaterAids. Een millenniumdoelstelling wil dat er een beter toegang tot veilig drinkwater komt voor mensen in de ontwikkelingslanden tegen 2015. Maar in de steeds uitbreidende verstedelijkte gebieden moet een miljard mensen die voorziening missen.

Ook de OESO giet zijn voorspellingen in cijfers, in de komende vier decennia zal de vraag naar drinkwater met vijfenvijftig procent toenemen. Meer dan veertig procent van de wereldbevolking zal tegen die tijd waarschijnlijk in regio’s wonen waar ernstige ‘waterstress’  heerst.

Delen van Europa kunnen even goed ‘droog vallen’ en tegen 2070 zijn daar dan 44 miljoen mensen bij betrokken.

Water is een mensenrecht

 Een van de vele ngo’s op het Wereld Water Forum,  het ‘Women for Water Partnership’ betoogt dat  vrouwen een cruciale rol hebben in de omgang met water. Meer dan vijftig procent van de voedselproductie in de wereld is in vrouwenhanden. Zij moeten over het nodige water kunnen beschikken en hun moet geleerd worden om meer met minder water te produceren.

Ook staan vrouwen in kleine gemeenschappen aan de basis van de distributie van water, zij verdelen het om aan de basisnoden te voldoen. Waar conflicten om water dreigen kunnen vrouwen bemiddelen.   

Essentieel is het uitgangspunt dat de toegang tot veilig drinkwater een recht vormt en water geen economisch product hoort te zijn dat maximaal gerendabiliseerd wordt.

Voor westerse consumenten is het goed om weten dat de globale economie mee de vreedzame loop van het water verstoort. De productie van voeding en kleding veronderstelt gigantische hoeveelheden water, via de import van katoenen jurkjes bijvoorbeeld wordt water van een droge  regio naar een rijk land gedraineerd.

Geef een reactie