Vrouwen hebben weinig te zeggen in biowetenschappelijke sector

By | september 16, 2011

vrijdag 16 september 2011 – (Marleen De Geest) – Tachtig procent van de moeders zijn de eerste verantwoordelijken voor de keuze van een dokter voor hun kinderen, vrouwen voelen zich als eerste betrokken bij de gezondheid van hun omgeving. Toch zijn farmaceutische en andere bedrijven in de biowetenschappelijke sector voornamelijk in handen van mannen. De internationale professionele vrouwenvereniging Catalyst vindt dat vrouwen meer zeggenschap in die industrietak moeten krijgen.

[ad#ad1]

Steeds meer vrouwen studeren af in biowetenschappelijke richtingen maar er blijft een grote genderkloof bestaan op vlak van verloning en carrière in de sector.
En dat is vreemd vindt Catalyst, de internationale vereniging voor promotie van vrouwen in bedrijven. Een online studie ter zake mondde uit in het rapport ‘Checking the Pulse of Women in Bioscience: What Organizations Need to Know’. Daarin stelde Catalyst vast dat vrouwen de eerste verantwoordelijken zijn voor de medische zorgen voor zichzelf, hun partner, hun kinderen en hun ouders. Zij zijn beslissingnemers en zijn voor de sector dan ook heel belangrijk. Met meer vrouwen in het beleid zouden de betrokken organisaties beter kunnen inspelen op de steeds evoluerende vragen van de consument.

De sector is bovendien nogal complex, onderhevig aan strenge regulering, geconfronteerd met niet aflatende medische en technologische ontwikkelingen en overspoeld door globale veranderingen in de samenleving en de markt. Eerst en vooral is er de vergrijzing, de ontwikkelingslanden worden steeds competitiever en organisaties gaan over tot mergers en acquisities. Vrouwen die al in de sector werken vinden het de hoogste tijd om de sector eens door hun ogen te bekijken en meer plaats te maken voor innovatie.

Ruim negentig procent van de ondervraagde vrouwen wil er dan ook hard voor gaan en zeventig procent is tevreden met haar huidige positie en loon.
Toch mangelt het aan ondersteuning vanuit het bedrijf. Want vijfenvijftig procent van de vrouwen weet niet precies hoe de organisatie waar ze voor werkt ‘talent definieert’, een kritische factor als het op promotie aankomt.

Match van waarden

Dat ze goed moeten presteren is evident, er de nodige zichtbaarheid aan geven is een bijkomende voorwaarde waarvan vrouwen zich niet altijd voldoende bewust zijn.
Daarbij komt dat achttien procent van vrouwen die in de pijplijn zitten meent dat de manager onvoldoende informatie geeft over promotiekansen, ook vijfendertig procent van de vrouwelijke seniors denkt er zo over.
Toch zegt iets meer dan de helft van vrouwen in de pijplijn dat ze de nodige erkenning krijgt voor haar werk tegen iets minder dan de helft van de seniors.
Slechts 47 procent van de aankomende vrouwen krijgt uitleg over de ongeschreven regels en ook 61 procent van de seniors tast nog wel eens in het duister.

Coaching is voorzien voor 36 procent van de vrouwen in de pijplijn en voor een derde van de seniors.
Bij 49 procent van de aankomende vrouwen toont de manager belangstelling voor de samenhang tussen werk en privé, wat ook voor 41 procent van de senior vrouwen het geval is.
Deze laatsten rapporteerden dat ze om hun huidige plek in de organisatie te bereiken wel veel steun van hun manager kregen, ook zou die als rolmodel hebben gediend, 65 procent van de seniors is dan ook tevreden met het verloop van haar loopbaan. Dat geldt slechts voor 35 procent van de vrouwen in de pijplijn. Bedrijven kennen dan ook een aanzienlijk personeelsverloop wat problematisch uitpakt voor de lange productontwikkelings cyclus van de branche.

Drie kwart van de vrouwen verwacht binnen de tien jaar het bedrijf te zullen verlaten om elders vergelijkbaar werk te gaan doen, het vaakst gaat het om hoog opgeleide en getalenteerde vrouwen in de pijplijn, stelt Catalyst.

Om dat allemaal goed te begrijpen moeten bedrijven weten wat vrouwen daarbij in overweging nemen. Bijna twee derde van de vrouwen legt de nadruk op niet carrière-aspecten van haar leven, 61 procent beraadt zich over de jobdruk. De overeenkomst van eigen waarden en die van de organisatie is een issue voor 59 procent van de vrouwen en voor evenveel spelen de werkuren mee. Ruim de helft vindt de erkenning van het persoonlijk potentieel belangrijk en 56 procent verrekent haar eigen leeftijd en fysieke conditie.

Catalyst – Checking the pulse of women in bioscience

[ad#ad3]

Geef een reactie