Tag Archives: genderkloof

Vrouwelijke filosofen vormen front

Ze hadden er genoeg van om het filosofisch op te nemen, de vrouwelijke Nederlandse filosofen die zich wel degelijk gediscrimineerd en gepasseerd voelen ten opzichte hun mannelijke collega’s. Ze richtten daarom de ‘Society for Women in Philosophy’ op. Net als aan de Belgische universiteiten het geval is, zitten er in Nederland weinig vrouwen op aanzienlijke functies in de departementen filosofie. Dat valt vooral op als men het vergelijkt met andere faculteiten van menswetenschappen. Ook op congressen van filosofen worden vrouwelijke sprekers als witte raven opgemerkt. In het curriculum van de opleiding is het al even hard speuren naar vrouwelijke filosofen. Vorig jaar trachtten een aantal Nederlandse vrouwelijke filosofen dit gegeven te compenseren met het uitbrengen van het boek ‘Vrouwelijke filosofen,… Lees verder

Borst of hedge fund?

‘Zo gauw een vrouw een baby aan haar borst heeft, kun je het vergeten.’ Zo verklaarde een Amerikaanse en gereputeerde hedge fund trader het gebrek aan vrouwen in de financiële wereld. Paul Tudor Jones liet zich de ongelukkige uitspraak ontvallen tijdens een panelgesprek voor studenten van de University of Virginia.  Recent gaf Joris Luyendijck, de Nederlandse journalist die in Londen een soort van antropologische studie van de haute finance maakt, een heel andere analyse in verband met het gebrek aan diversiteit in de sector. Tijdens de ontgroeningsperiode, of de opleiding als u wil, moeten mensen in de financiële wereld werkweken van honderd uren maken. Ze krijgen eindeloos repetitief werk te doen en kunnen uiteindelijk over niets anders meer praten dan… Lees verder

Aandeel vrouwen in Belgische bestuursraden lager dan Europees gemiddelde

Frankrijk boekt een spectaculaire vooruitgang wat de deelname van vrouwen aan bestuursraden betreft. Een op vier bestuursleden van Franse Fortune 200 bedrijven is een vrouw, dankzij de druk van de quota aldus een studie van Corporate Women Directors International. Voor de allereerste keer zijn het niet de Verenigde Staten die de lijst aanvoeren van de Fortune 200 bedrijven met de grootste vrouwelijke vertegenwoordiging in bestuursraden. In de VS is slechts een op vijf bestuursleden een vrouw tegen een op vier in Frankrijk. Sinds 2004 ging het dan ook hard in Frankrijk, het aandeel vrouwen in bestuursraden steeg er van 7,2 procent naar een 25 procent in de recentste editie van de studie van Fortune 200, wereldwijd de bedrijven met de… Lees verder

‘Zit er niet mee dat je een meisje bent’

Om meer vrouwen in de wetenschappen te krijgen, moeten heel jonge meisjes worden aangemoedigd. Dat vond Albert Einstein die het probleem al vroeg aanpakte. Te weinig vrouwen kunnen worden overhaald om wetenschappen te studeren en op beroepsniveau blijft de genderongelijkheid aldus bestaan. Albert Einstein vond dat je het best helemaal aan de basis kon beginnen en heel jonge meisjes moest aanmoedigen. De grote wetenschapper ontving veel post van jonge kinderen over de hele wereld, uit nieuwsgierigheid of omdat ze iets precies wilden weten, schreven ze hem. Naar verluidt was Einstein dol op kinderen en was hij graag in hun gezelschap. Hoewel de relatie met zijn eigen kinderen nogal getroebleerd was. Zo is het nog steeds een raadsel wat het lot… Lees verder

Meer meldingen over discriminatie bij vrouwen en mannen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen publiceerde zopas zijn activiteitenverslag   2011. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen discriminatie en seksisme melden en hun ervaringen niet blauw blauw wensen te laten. In 2011 kreeg het Instituut 429 oproepen via zijn gratis nummer 0800/12.800. In totaal registreerde het 301 meldingen, waarvan 110 informatieaanvragen en 191 klachten. Het Instituut stelt een sterke stijging van het aantal klachten vast, 47 procent meer in vergelijking met het jaar daarvoor. Ook een vijfde meer mensen vroeg om informatie. Er werden 183 meldingen vanwege vrouwen en 89 meldingen afkomstig van mannen geregistreerd.   Dit verschil stemt overeen met hoe de samenleving de problematiek aanvoelt. Maar vooral met de realiteit die het Instituut regelmatig vaststelt in… Lees verder

Nauwelijks beweging in de Global Gender Gap rangschikking

Het jaarlijks Global Gender Gap rapport vertelt een traag en voorspelbaar verhaal. Vrouwen halen  hun achterstand tegenover mannen in maar het vergt zeeën van tijd. Verloren tijd, zo meent het World Economic Forum dat het rapport samenstelt. Want de samenhang tussen vrouwelijke deelname aan het economisch proces en de welvaart van een land is een feit. Het Global Gender Gap report maakt een rangschikking van 135 landen, of 93 procent van de wereldbevolking’, op basis van de manier waarop ze middelen en kansen over hun vrouwelijke en mannelijke populatie verdelen. Voor een goed begrip, het gaat niet om absolute bedragen maar om de relatieve mogelijkheden van een bepaald land. De economische en politieke participatie, onderwijs, gezondheid, overlevingskansen en sekseratio vormen… Lees verder

Lekkende pijplijn

Er wordt slechts trage vooruitgang geboekt wat betreft gendergelijkheid op de werkvloer. Heel wat getalenteerde vrouwen stromen in maar blijven hangen in de bottle neck van het middle management. Er moet een cultuuromslag plaats vinden in organisaties zodat vrouwelijk talent vlot naar leidinggevende functies kan doorstromen, aldus ‘Professional Women International’. ‘Professional Women International’ (PWI), het multi-nationaal netwerk voor vrouwen in de bedrijfswereld, vierde zijn eenentwintigste verjaardag met een conferentie onder de titel ‘Gender Balance in the Talent Pipeline’. De ondertoon was lichtjes pessimistisch gezien de bescheiden vooruitgang die inzake gendergelijkheid in bedrijven wordt opgetekend. De analyse van PWI luidt dat vrouwen niet eens meer tegen het glazen plafond op botsen. Ze blijven in de flessenhals van het middlemanagement vastzitten. Immers,… Lees verder

Vrouwen als zwarte zwanen

Vrouwen zijn in professionele situaties vaak het ondergeschoven kindje. De werkomstandigheden worden ondankbaarder voor vrouwen nadat ze een kind kregen, reden waarom ze deeltijds gaan werken of afhaken. Als het al niet uw persoonlijk aanvoelen is dan is het wel de bevinding van recent sociologisch onderzoek. Sociologe Ilse Laurijssen van de Vrije Universiteit Brussel bekeek de loopbaan van ruim achthonderd vrouwen in Vlaanderen. Daarbij maakte ze een onderscheid tussen ‘eerder belastend’ en ‘eerder uitdagend werk’. Uit het onderzoek bleek dat de gemiddelde vrouw nadat ze een kind kreeg in moeilijker professioneel vaarwater terecht kwam met minder autonomie en meer stress. Maar wat precies is ‘eerder belastend’ en ‘eerder uitdagend werk’? Wat houden routinetaken eigenlijk in en wanneer beslis je zelf… Lees verder

Crisis treft Britse vrouwen dubbel zo hard als mannen

woensdag 22 februari 2012 – (mdg) – Bij Britse vrouwen komt de crisis dubbel zo hard als bij hun mannelijke collega’s. In het laatste kwartaal van 2011 verloren twee keer zoveel vrouwen hun job als mannen. Dat komt omdat vrouwen vaker in de openbare sector werken waar de jobs door de conservatieven als ‘overtollig’ worden beschouwd en geschrapt. De genderkloof wordt breder in het Verenigd Koninkrijk. De globale economische situatie is nijpend, de Britse werkloosheid bereikt met 2.67 miljoen werklozen haar hoogste peil in zestien jaar. In december van vorig jaar hadden 1.1 miljoen vrouwen geen werk, aldus cijfers van het ‘Office for National Statistics’. In de laatste maanden verloren 33.000 vrouwen hun baan tegen 16.000 mannen zodat duidelijk wordt… Lees verder

Gendergelijkheid als motor van economische ontwikkeling

dinsdag 8 november 2011 – (Marleen De Geest) – Vrouwen ‘hebben het goed’ in de westerse wereld. Het Global Gender Gap report van het World Economic Forum (WEF) geeft inhoud aan dat aanvoelen, de genderkloof is er voor driekwart of meer gedempt en IJsland en de Scandinavische landen blijven in de voorhoede. Wereldwijd echter wordt het vrouwelijk potentieel onderbenut en ook het feit dat globaal minder dan twintig procent van de besluitvorming in vrouwenhanden is vormt een gemiste kans, aldus Klaus Schwab, stichter en voorzitter van het WEF. Er is aanzienlijke vooruitgang, zo meldt het zesde Global Gender Gap report 2011, globaal genomen is de genderkloof op vlak van gezondheid en onderwijs voor meer dan negentig procent overbrugd. De economische… Lees verder

Vrouwen hebben weinig te zeggen in biowetenschappelijke sector

vrijdag 16 september 2011 – (Marleen De Geest) – Tachtig procent van de moeders zijn de eerste verantwoordelijken voor de keuze van een dokter voor hun kinderen, vrouwen voelen zich als eerste betrokken bij de gezondheid van hun omgeving. Toch zijn farmaceutische en andere bedrijven in de biowetenschappelijke sector voornamelijk in handen van mannen. De internationale professionele vrouwenvereniging Catalyst vindt dat vrouwen meer zeggenschap in die industrietak moeten krijgen. Steeds meer vrouwen studeren af in biowetenschappelijke richtingen maar er blijft een grote genderkloof bestaan op vlak van verloning en carrière in de sector. En dat is vreemd vindt Catalyst, de internationale vereniging voor promotie van vrouwen in bedrijven. Een online studie ter zake mondde uit in het rapport ‘Checking the… Lees verder

Vrouwe Justitia legt de lat hoog voor vrouwen

dinsdag 12 juli 2011 – (Marleen De Geest) – De grondwet van 139 landen garandeert gendergelijkheid maar in 127 landen wordt verkrachting binnen het huwelijk niet expliciet als een misdaad gezien. Juridische gelijkheid van vrouwen en mannen blijkt wereldwijd voor interpretatie vatbaar en ook in ons land zijn daarvan voorbeelden de vinden. Om de twee jaar brengt de vrouwenorganisatie van de Verenigde Naties, sinds kort onder de noemer UN Women gevat, een rapport uit over de vorderingen in de status en rechten van vrouwen. Dit jaar is het verslag toegespitst op de toegankelijkheid van het rechtssysteem voor vrouwen. Dat vrouwen hun rechten kunnen hard maken, is een voorwaarde voor de verbetering van hun positie, zowel familiaal als sociaal-economisch. Het Progress… Lees verder