Werken om te leven

Door | november 27, 2013

Een mens moet werken om te leven en niet omgekeerd. Het lijkt des te meer waar te zijn nu Fins onderzoek laat zien dat langdurige werkloosheid mannen sneller doet verouderen.

Onderzoekers van het Imperial College in Londen en de Finse Universiteit van Oulu kwamen tot de bevinding dat mannen bij langdurige werkloosheid sneller verouderen. Niet zozeer door hun grijze haren te tellen, wel door de lengte van de telomeren te meten.

Telomeren zijn structuren die aan het einde van de chromosomen liggen en de genetische code tegen beschadiging beschermen. Met de leeftijd worden de telomeren korter, een evolutie waarvan wordt aangenomen dat ze mensen meer vatbaar voor ziekten maakt. Werkloosheid zou dit proces bij mannen dus versnellen.

De onderzoekers baseerden zich op DNA stalen van 5620 mannen en vrouwen die in 1966 geboren zijn. De metingen van de telomeren gebeurde in bloedstalen die in 1997 werden afgenomen, op het moment dat de deelnemers aan het onderzoek 31 jaar oud waren.

Bij mannen die in de periode voorafgaand aan het onderzoek meer dan twee jaar werkloos waren geweest, werden twee keer vaker korte telomeren gemeten dan bij mannen die gewoon hadden gewerkt.

Andere sociale, biologische en gedragsmatige factoren werden mee verrekend zodat ze konden worden uitgesloten als oorzaak van de snellere ‘veroudering’.

Het verschijnsel werd niet bij de vrouwen opgemerkt. Misschien hebben bezigheden in een gezin in dit geval een beschermend effect. Ook waren minder vrouwen in die periode als werkloos geregistreerd.

Professor Leena Ala-Mursula van de Ouli Universiteit besluit dat mensen aan het werk houden, deel uit maakt van een gezondheidscampagne.

Behalve de biologische kant van de zaak is werken ook belangrijk voor het psychologisch welbevinden. Professor Toon Vandevelde, filosoof en econoom en gewoon hoogleraar aan de KULeuven, beschrijft het weldadig effect van werken. ‘Professionele arbeid structureert de dag en levert sociale contacten op die voor een geluksgevoel belangrijker zijn dan occasionele contacten.

Afgedankt worden betekent dan ook een ramp, vooral voor mannen van middelbare leeftijd en voor hoger geschoolden. Zelfs als de oorzaak puur economisch is en niet een persoonlijk falen, wordt het nog gepercipieerd als een signaal van overbodigheid.’

Univeristy of Oulu: Long term unemployment may accelerate ageing men

 

Een reactie achterlaten