ADHD, what’s in a name?

Door | september 27, 2012

Een voornaam kan tal van associaties zo niet een hele wereld oproepen. Sommigen menen zelfs dat hij een voorspelling inhoudt. Recent kwamen Israëlische onderzoekers tot de bevinding dat er mogelijk een verband bestaat tussen de voornaam van een kind en de diagnose van ADHD.

[ad#ad1]

Nomen est omen, dachten de Romeinen. Of in de naam ligt het lot besloten. Israëlische onderzoekers namen dit idee wel heel letterlijk toen ze een studie opzetten om een verband tussen de voornaam en de diagnose van ADHD te ontdekken.

Ze bekeken de namen van 134 kinderen en adolescenten en vergeleken die met de namen binnen een controlegroep uit de bevolking die wat leeftijd en geslacht betreft ongeveer hetzelfde was samengesteld.

De letterlijke betekenis van de voornamen, meer bepaald of er misschien een werkwoord in verborgen zat, werd onderzocht. Ook ging men na hoe vaak namen in beide groepen voorkwamen en bekeek men de lengte van de namen uitgedrukt in lettergrepen.

In de onderzoeksgroep van kinderen en adolescenten met de diagnose van ADHD kwamen veel vaker namen voor die een activiteit uitdrukken en die minder syllaben tellen. Aldus meenden de  onderzoekers dat er een verband te ontwaren viel tussen dergelijke voornamen en het voorkomen van de gedragsstoornis.

Het mag duidelijk zijn dat de naam op zich de diagnose van ADHD niet voorspelt. De stoornis kan immers een erfelijke component hebben zodat het eerder de levensstijl van de ouders en hun naamkeuze zijn die voor het verband zorgen dan wel de naam die het kind draagt. Maar voor alle zekerheid kunt u natuurlijk uw zoon Lancelot en uw dochter Penelope noemen.

[ad#ad3]

Een reactie achterlaten