Het stilstaand water van een relatie

By | april 25, 2012

Drie vierde van de scheidingen wordt door de vrouw aangevraagd, aldus de Franse socioloog François de Singly. Mannen die hun triple A rating verliezen, riskeren er de status van echtgenoot bij in te schieten. Een zweempje romantiek in de liefde is nooit weg maar daarnaast is ze nu ook rationeel, contractueel en voorwaardelijk.

[ad#ad1]

De ‘nieuwe vrouw’ is veeleisend, dit in tegenstelling tot de lijdzaamheid waarmee vrouwen van vroegere generaties hun lot ondergingen. Historisch was het zo dat vrouwen vaak gewoon de kaken op elkaar klemden en doorgingen, ondanks mogelijke psychologische verwaarlozing of zelfs regelrecht bedrog.

De laatste decennia ontvluchtten steeds meer vrouwen hun huwelijk wanneer ze erin verstikten. Ze hadden veel in hun relatie geïnvesteerd maar werden zelf tot echtgenote en moeder gereduceerd en hun eigen identiteit kwam in de verdrukking. Om zichzelf niet helemaal kwijt te spelen, verzamelden sommige vrouwen al hun moed en vertrokken.

Vandaag maken vrouwen door een scheiding een positieve keuze voor zichzelf, ze willen een persoonlijke ontwikkeling realiseren en als hun relatie die in de weg staat, breken ze die steeds vaker op.

François de Singly is, behalve getrouwd en vader van drie volwassen kinderen, psycholoog en socioloog en gespecialiseerd in de sociologie van de familie. Hij doceert aan de Sorbonne en werkt voor het ‘Centre de recherche sur les liens sociaux’.

Op basis van zijn onderzoekswerk kan hij rustig stellen dat uit de echt scheiden een ‘banale’ gebeurtenis is geworden die daarom niet minder moeilijk of pijnlijk uitvalt voor de betrokkenen.

Ook weet de Singly dat een echtscheiding steeds minder als een mislukking wordt ervaren. In de liefde hoeft men niet in termen van slagen of falen te redeneren, aldus de socioloog.

Vooral vrouwen definiëren zichzelf in functie van levensfasen. Sommige daarvan zijn min of meer gelukkig, andere ronduit pijnlijk. Daarbij is het niet ondenkbaar dat partners uit elkaar groeien maar dat wil niet zeggen dat het traject, het stukje leven, dat ze samen aflegden negatief wordt geëvalueerd.

De ex partner krijgt bijna altijd een bezittelijk voornaamwoord mee, ‘mijn ex’, wat meteen impliceert dat zij of hij nog niet helemaal uit de gedachten is geschrapt.

Luisterend oor

Vrouwen kunnen drastische stappen zetten zonder dat ze hun partner grote verwijten maken, tenzij dat hij niet voldoende aan hun persoonlijke ontwikkeling bijdroeg, aldus de Singly.

Vrouwen leggen in de relatie de lat hoger dan mannen. Van hun partner verwachten ze dat die hun hele persoonlijkheid aanvaardt en een beetje aan de integratie van hun verschillende rollen bijdraagt. Ze willen zowel als echtgenote, en eventueel moeder, als in hun professionele rol worden ondersteund en bekrachtigd. Als dat niet helemaal lukt, zien ze niet altijd in waarom ze de relatie zouden in stand houden.

In het huwelijk of een andere lange termijn relatie, verwachten beide partners dat de ander aan hun eigen ontwikkeling bijdraagt maar de vrouw stelt zich daarbij veeleisender op, aldus de Singly.

Natuurlijk verschillen vrouwen ook onderling en ze zullen scheiden zoals ze hun huwelijk hebben beleefd, weet de socioloog. Wie veel in zijn relatie investeerde, zal ze niet snel opblazen. Een vrouw die sterk op haar eigen persoon bleef gefocust, zal dan weer niet zo geduldig zijn.

Wat vrouwen echter vrezen is stilstand en routine, het doorzichtig en voorspelbaar worden van de partner, de valstrik van rolpatronen en het verlies van individuele vrijheid.

De individualisering van de samenleving heeft van het huwelijk een fragiele instelling gemaakt. De financieel-economische crisis brengt daarin weinig verandering evenmin als de ‘miserietaks’.    Maar de man is lang niet weerloos, zo benadrukt François de Singly. Niet het einde van de passie leidt naar een scheiding, wel het gebrek aan een luisterend oor.

Wat de vrouw vooral wil, is zichzelf heroveren en realiseren, ook voor zichzelf kiest ze niet het makkelijkste pad. En als die haar een beetje wil volgen, hoeft ze niet van haar levensgezel weg te wandelen.

Afbeelding: Laura Knight (1877-1970) A Dark Pool 1908-18

[ad#ad3]

Geef een reactie