Nauwelijks beweging in de Global Gender Gap rangschikking

By | oktober 25, 2012

Het jaarlijks Global Gender Gap rapport vertelt een traag en voorspelbaar verhaal. Vrouwen halen  hun achterstand tegenover mannen in maar het vergt zeeën van tijd. Verloren tijd, zo meent het World Economic Forum dat het rapport samenstelt. Want de samenhang tussen vrouwelijke deelname aan het economisch proces en de welvaart van een land is een feit.

[ad#ad1]

Het Global Gender Gap report maakt een rangschikking van 135 landen, of 93 procent van de wereldbevolking’, op basis van de manier waarop ze middelen en kansen over hun vrouwelijke en mannelijke populatie verdelen. Voor een goed begrip, het gaat niet om absolute bedragen maar om de relatieve mogelijkheden van een bepaald land. De economische en politieke participatie, onderwijs, gezondheid, overlevingskansen en sekseratio vormen de criteria, de data worden door de Verenigde Naties verstrekt. Het rapport verscheen voor de zevende keer.

Het avondland Europa domineert de ranking. Voorspelbaar is dat landen in het noorden  voortrekkers zijn wat het dichten van de genderkloof betreft. IJsland is nog steeds de absolute koploper, door Finland, Noorwegen, Zweden en Ierland gevolgd. Denemarken staat op de zevende plaats en Zwitserland sluit de top tien af. Nederland en België staan respectievelijk op elf en twaalf. In ons land is op vlak van economische participatie en kansen de kloof tussen vrouwen en mannen voor ruim 72 procent gedicht. Wat opleiding en gezondheidszorg betreft is ze zo goed als onbestaand. Maar als het over deelname van vrouwen in de politiek gaat is de achterstand slechts voor 36 procent overbrugd. Daarmee is de situatie in vergelijking met vorig jaar ongewijzigd.

Naar het zich laat raden doen de zuiderse landen het een stuk minder goed met Italië op de tachtigste plaats, Griekenland op 82 en Turkije onderaan op 124 in de rangschikking.

Kloof politieke participatie bedraagt tachtig procent

Globaal gezien is de gender kloof wat economische participatie betreft, slechts voor zestig procent gedicht. In sommige landen haalt men zelfs de vijftig procent niet en in meer dan de helft van deze groep bedroeg het inlopen van de achterstand zelfs geen vijf procent in de afgelopen zeven jaar.

Politieke participatie vormt al helemaal een pijnpunt met globaal slechts twintig procent van de kloof gedempt.

De Verenigde Staten gaan er vijf plaatsen op achteruit om op 22 te belanden, dit vanwege het kleiner aandeel vrouwen in het politiek apparaat. Brazilië stijgt twintig plaatsen naar 62 precies omwille van het aantal vrouwelijke ministers.

De Filipijnen is op acht het hoogste gerangschikte land uit Azië dankzij de succesvolle gezondheidszorg en het goede onderwijs voor vrouwen dat in hun stevige economische activiteit   uitmondt.

China, met zijn afwijkende sekse ratio ten nadele van vrouwen, scoort laag wat gezondheid en overlevingskansen betreft en hoog wat vrouwelijke werkkrachten aangaat.

Japan en Zuid-Korea doen het slecht en India is op 105 het laagst gesitueerd van de BRIC landen.

In de Arabische landen is er vooruitgang met tien procent voor Saoedi-Arabië terwijl het land zich toch nog altijd op plaats 131 van de ranking bevindt.

Lesotho is het hoogst geplaatste land uit de Sub-Sahara regio en staat zelfs op veertien. Ook Zuid-Afrika staat in de top twintig.

Syrië, Tjaad, Pakistan en Jemen vormen de hekkensluiters, in de laagste regionen valt weinig verandering waar te nemen in vergelijking met het gender kloof rapport van vorig jaar.

Saadia Zahidi, hoofd van het Wereld Economisch Forums programma voor vrouwelijke leiderschap en gendergelijkheid en co-auteur van het rapport, vindt dat landen moeten beseffen dat investeren in onderwijs en gezondheidszorg voor vrouwen rendeert. Zo kunne; vrouwen economisch en politiek participeren. Zes landen in de top tien van de meest competitieve landen komen ook voor in de top twintig van de Global Gender Gap index, waarmee het verband tussen vrouwelijke deelname aan het economisch en politiek leven en de welvaart van een land wordt aangetoond.

[ad#ad3]

Geef een reactie