Peutertjes kunnen middagslaapje niet missen

By | Februari 2, 2012

donderdag 2 februari 2012 – (Marleen De Geest) – Een tukje overdag is zalig en goed voor jong en oud. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat jonge kindjes hun middagdutje echt niet kunnen missen omdat ze vaak toch al een slaaptekort hebben.

Zelfs wanneer peutertjes hun middagdut een keer overslaan, worden ze al angstiger en onzekerder, zo leert onderzoek aan de University of Colorado Boulder. De assistent professor fysiologie Monique LeBourgeois en haar team vergeleken de emotionele reacties van peutertjes die het middagslaapje oversloegen met deze van kindjes die lekker mochten rusten. De gezichtsuitdrukkingen werden via video-opnames grondig bestudeerd.

Aan tien peutertjes tussen twee en een half en drie jaar oud werd het middagslaapje ontzegd. Na de periode waarin ze gewoonlijk sliepen bleken ze angstiger te zijn, ze waren minder vrolijk en toonden minder belangstelling. Ook waren de kindjes minder inventief bij het oplossen van een moeilijke puzzel. Als de puzzel onmogelijk te maken was, bleken ze met veel meer frustratie te kampen.

Monique LeBourgeois maakt daaruit op dat slaap, net als een goede voeding, belangrijk is voor de peutertjes. De mate waarin ze zijn uitgerust, bepaalt mee de manier waarop ze zich gedragen en hoe ze de wereld om hen heen ervaren.

Bij gebrek aan slaap halen de jonge kinderen relatief weinig voordeel uit positieve ervaringen en negatieve gebeurtenissen grijpen nog sterker op hen in.

LeBourgeois vreest dat te weinig slaap hun ontwikkelend brein blijvend beïnvloedt en ze mogelijk het risico lopen op emotionele instabiliteit in hun later leven. Het middagslaapje speelt een belangrijke rol in het totale slaapprogramma van kindjes omdat die zo een slaaptekort inhalen.

Geef een reactie