Tag Archives: slaaptekort

Van zittend naar beweeglijk leven

Lang stil zitten, is niet goed voor de gezondheid. Bewegen en sporten is prima maar het zittend leven opgeven is beter. Bewegen, slapen en gezondheid hebben een soort van driehoeksverhouding al kunnen  wetenschappers niet precies uitmaken hoe ze op elkaar inwerken. Wel geven mensen die voldoende en goed slapen aan dat ze zich beter en gezonder voelen dan mensen met minder uren slaap of een geringere slaapkwaliteit. Bewegen en sporten bevorderen het vlot inslapen en de algemene slaapkwaliteit. Tenminste op voorwaarde dat je niet vlak voor je naar bed gaat in actie schiet. Dan komt het er eerder op aan om te ont-winden dan om je op te winden. Afgezien daarvan bestaat er een direct verband tussen bewegen en gezondheid.… Lees verder

Peutertjes kunnen middagslaapje niet missen

donderdag 2 februari 2012 – (Marleen De Geest) – Een tukje overdag is zalig en goed voor jong en oud. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat jonge kindjes hun middagdutje echt niet kunnen missen omdat ze vaak toch al een slaaptekort hebben. Zelfs wanneer peutertjes hun middagdut een keer overslaan, worden ze al angstiger en onzekerder, zo leert onderzoek aan de University of Colorado Boulder. De assistent professor fysiologie Monique LeBourgeois en haar team vergeleken de emotionele reacties van peutertjes die het middagslaapje oversloegen met deze van kindjes die lekker mochten rusten. De gezichtsuitdrukkingen werden via video-opnames grondig bestudeerd. Aan tien peutertjes tussen twee en een half en drie jaar oud werd het middagslaapje ontzegd. Na de periode waarin ze gewoonlijk… Lees verder

Zomertijd ontsteelt ons een uur broodnodige slaap

dinsdag 22 maart 2011 – (Marleen De Geest) – Heel wat mensen haten de overgang naar de zomertijd want wie heeft er zomaar een uur te verliezen? Volgens wetenschappers pakt het verschijnsel evenmin goed uit voor uw gezondheid maar gelukkig kunt u daar wel iets aan doen. Volgende zaterdag is het weer zover. In de vroege ochtend van 27 maart verdwijnen tussen twee en drie uur zestig minuten in het zwarte gat van de nacht. De wetenschappelijke site LiveScience meldde al dat jaarlijks in de eerste werkdag nadat de zomertijd ingaat meer verkeers- en werkongevallen plaatsvinden evenals hartaanvallen en zelfmoorden. Alleen weten wetenschappers niet precies hoe de samenhang met de overgang van wintertijd naar zomertijd moet worden uitgelegd. De National… Lees verder

Schoonheidsslaapje wenselijk

donderdag 23 december 2010 – (Marleen De Geest) – In de komende dagen staat het schoonheidsslaapje onder druk. Maar als de feestdagen achter de rug zijn moeten we er dringend wat aan doen. Zweeds onderzoek geeft aan dat andere mensen onbewust tekenen van vermoeidheid in uw aangezicht in zich opnemen en dat dan minder aantrekkelijk vinden. U hoeft zich geen illusies te maken. Als u vermoeidheid bij anderen kunt aflezen uit hun gelaatstrekken dan kunnen anderen dat ook bij u. Wat de cosmetica industrie ons ook probeert wijs te maken, zij kan het alvast niet verhelpen: ons gezicht verraadt of we uitgerust zijn dan wel een slaaptekort opstapelen. Dat is de conclusie van Zweeds onderzoek onder leiding van klinisch neuroloog… Lees verder

Bewegen om te slapen

vrijdag 17 september 2010 – (Marleen De Geest) – Niet alleen omdat u recht hebt op een rustige avond is het vervelend wanneer kinderen de slaap niet vatten en hun opwachting maken op het moment van de me time. Maar er is een mouw aan te passen: onderzoek wees uit dat kinderen die voldoende bewegen ook makkelijker inslapen. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar en zelfs nog meer uitgesproken. Fysiek passieve kinderen doen er veel langer over om ‘s avonds in slaap te vallen. Elk uur dat ze zitten, is goed voor drie minuten extra tijd die het kost om de slaap te vinden. Dat is een van de resultaten van onderzoek door deskundigen van de Monash University of Melbourne… Lees verder

Slaap kan niet worden ingehaald

donderdag 4 februari 2010 – (Marleen De Geest) – Werkende moeders met kinderen zijn het meest slaapgedepriveerd. Nochtans hebben vrouwen meer slaap nodig dan mannen. Vrouwen lijden meer dan mannen onder een slaaptekort, zo beweert een Brits slaapexpert, dr. Jim Horne. De hersenen van vrouwen zijn complexer dan die van mannen en vrouwen gebruiken ze ook op een andere manier, stelt de wetenschapper. Hoe meer of hoe intenser de hersenen overdag worden ingezet, des te meer slaap er nodig is om te recupereren. Vrouwen zijn flexibeler en zijn bedreven in multitasking of tenminste toch het snel afwisselen tussen verschillende taken. Daartoe moeten de hersenen ook voldoende uitgerust zijn en daarvoor dient slaap. Ook stress doet de slaapbehoefte toenemen en vrouwen… Lees verder