Tag Archives: discriminatie

Meer meldingen over discriminatie bij vrouwen en mannen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen publiceerde zopas zijn activiteitenverslag   2011. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen discriminatie en seksisme melden en hun ervaringen niet blauw blauw wensen te laten. [ad#ad1] In 2011 kreeg het Instituut 429 oproepen via zijn gratis nummer 0800/12.800. In totaal registreerde het 301 meldingen, waarvan 110 informatieaanvragen… Read More »

Vrouwenorganisaties eisen duidelijkheid over genderimpact van besparingsmaatregelen

Dat vrouwen harder door de besparingsmaatregelen van de regering Di Rupo en de structurele hervormingen uit het regeerakkoord worden getroffen dan mannen, melden vrouwenorganisaties. Ze luiden de alarmbel en brengen hun bezorgdheid over aan Joëlle Milquet, federaal minister voor gelijke kansen. Een gedetailleerde gender impact meting van de crisismaatregelen is nodig en al sinds 2007… Read More »

Genderdiscriminatie in prijzen

woensdag 6 januari 2010 – (Marleen De Geest) – Is het leven duurder voor vrouwen dan voor mannen? Voor een brood betalen we hetzelfde bedrag maar niet voor een knipbeurt bij de kapper bijvoorbeeld. Hoewel mannenkapsels soms gesofisticeerder zijn dan een vrouwensnit en er ook nog eens een baardtrim bovenop komt. [ad#ad1] De Amerikaanse vrouwenmarketeer… Read More »