Tag Archives: Gendergelijkheid

Borst of hedge fund?

‘Zo gauw een vrouw een baby aan haar borst heeft, kun je het vergeten.’ Zo verklaarde een Amerikaanse en gereputeerde hedge fund trader het gebrek aan vrouwen in de financiële wereld. Paul Tudor Jones liet zich de ongelukkige uitspraak ontvallen tijdens een panelgesprek voor studenten van de University of Virginia.  Recent gaf Joris Luyendijck, de Nederlandse journalist die in Londen een soort van antropologische studie van de haute finance maakt, een heel andere analyse in verband met het gebrek aan diversiteit in de sector. Tijdens de ontgroeningsperiode, of de opleiding als u wil, moeten mensen in de financiële wereld werkweken van honderd uren maken. Ze krijgen eindeloos repetitief werk te doen en kunnen uiteindelijk over niets anders meer praten dan… Lees verder

Worden kinderen er beter van als mama meer verdient dan papa?

Het gebeurt steeds vaker dat de vrouw meer verdient dan de man. Maakt dit wat uit voor de manier waarop het gezinsbudget wordt beheerd en gaat er meer naar de kinderen? Twee economen van de Kulak zochten het uit. Vroeger, toen de rolpatronen nog min of meer vast lagen en de vader meestal de titel van kostwinner droeg, zou het gezin meer als een geheel hebben beslist waar het geld naar toe ging. Al kan het haast niet anders dan dat die kostwinner het laatste woord had. Nu beide partners geld verdienen, meestal toch, zijn er twee beslissingsnemers, waarbij uit onderzoek blijkt dat diegene met het hoogste inkomen de dominante stem vormt. Laurens Cherchye en Bram De Rock beiden verbonden… Lees verder

Aandeel vrouwen in Belgische bestuursraden lager dan Europees gemiddelde

Frankrijk boekt een spectaculaire vooruitgang wat de deelname van vrouwen aan bestuursraden betreft. Een op vier bestuursleden van Franse Fortune 200 bedrijven is een vrouw, dankzij de druk van de quota aldus een studie van Corporate Women Directors International. Voor de allereerste keer zijn het niet de Verenigde Staten die de lijst aanvoeren van de Fortune 200 bedrijven met de grootste vrouwelijke vertegenwoordiging in bestuursraden. In de VS is slechts een op vijf bestuursleden een vrouw tegen een op vier in Frankrijk. Sinds 2004 ging het dan ook hard in Frankrijk, het aandeel vrouwen in bestuursraden steeg er van 7,2 procent naar een 25 procent in de recentste editie van de studie van Fortune 200, wereldwijd de bedrijven met de… Lees verder

Meer meldingen over discriminatie bij vrouwen en mannen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen publiceerde zopas zijn activiteitenverslag   2011. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen discriminatie en seksisme melden en hun ervaringen niet blauw blauw wensen te laten. In 2011 kreeg het Instituut 429 oproepen via zijn gratis nummer 0800/12.800. In totaal registreerde het 301 meldingen, waarvan 110 informatieaanvragen en 191 klachten. Het Instituut stelt een sterke stijging van het aantal klachten vast, 47 procent meer in vergelijking met het jaar daarvoor. Ook een vijfde meer mensen vroeg om informatie. Er werden 183 meldingen vanwege vrouwen en 89 meldingen afkomstig van mannen geregistreerd.   Dit verschil stemt overeen met hoe de samenleving de problematiek aanvoelt. Maar vooral met de realiteit die het Instituut regelmatig vaststelt in… Lees verder

Internationale Dag van de Man

Ze hebben een punt, de mannen. Met alle aandacht die vrouwen voor hun problemen vragen, lijkt het alsof mannen hun wereld naar hun hand kunnen zetten. Op Internationale Mannendag willen ze  het man zijn wel vieren maar tegelijk een aantal genderongelijkheden vanuit hun perspectief aankaarten. Al heel lang hadden sommige mannen het moeilijk met het feit dat er wel een Dag van de Vrouw bestond zonder een tegenwicht voor de man. Sinds 1999 is dit onrecht uit de wereld en wordt op 19 november de Internationale Dag van de Man gevierd. Een opvallende eigenschap van mannen is kracht maar die is dubbel. Aan de ene kant wordt er vaak ingezoomd op de negatieve uitstraling en zelfs de destructieve kant die… Lees verder

Lekkende pijplijn

Er wordt slechts trage vooruitgang geboekt wat betreft gendergelijkheid op de werkvloer. Heel wat getalenteerde vrouwen stromen in maar blijven hangen in de bottle neck van het middle management. Er moet een cultuuromslag plaats vinden in organisaties zodat vrouwelijk talent vlot naar leidinggevende functies kan doorstromen, aldus ‘Professional Women International’. ‘Professional Women International’ (PWI), het multi-nationaal netwerk voor vrouwen in de bedrijfswereld, vierde zijn eenentwintigste verjaardag met een conferentie onder de titel ‘Gender Balance in the Talent Pipeline’. De ondertoon was lichtjes pessimistisch gezien de bescheiden vooruitgang die inzake gendergelijkheid in bedrijven wordt opgetekend. De analyse van PWI luidt dat vrouwen niet eens meer tegen het glazen plafond op botsen. Ze blijven in de flessenhals van het middlemanagement vastzitten. Immers,… Lees verder

Vrouwen als zwarte zwanen

Vrouwen zijn in professionele situaties vaak het ondergeschoven kindje. De werkomstandigheden worden ondankbaarder voor vrouwen nadat ze een kind kregen, reden waarom ze deeltijds gaan werken of afhaken. Als het al niet uw persoonlijk aanvoelen is dan is het wel de bevinding van recent sociologisch onderzoek. Sociologe Ilse Laurijssen van de Vrije Universiteit Brussel bekeek de loopbaan van ruim achthonderd vrouwen in Vlaanderen. Daarbij maakte ze een onderscheid tussen ‘eerder belastend’ en ‘eerder uitdagend werk’. Uit het onderzoek bleek dat de gemiddelde vrouw nadat ze een kind kreeg in moeilijker professioneel vaarwater terecht kwam met minder autonomie en meer stress. Maar wat precies is ‘eerder belastend’ en ‘eerder uitdagend werk’? Wat houden routinetaken eigenlijk in en wanneer beslis je zelf… Lees verder

‘Hou jezelf niet voor de gek, je kan niet alles hebben’

‘Why women still can’t have it all’ was de titel van een artikel in het Amerikaans magazine ‘The Atlantic’. Anne-Marie Slaughter, legde daarin uit waarom ze van een topfunctie in het departement Buitenlandse Zaken onder Hillary Clinton terugkeerde naar haar academische job. Die geeft haar de flexibiliteit die ze nodig heeft om haar twee zonen groot te brengen. De Australische feministe Eva Cox stelt dat het economisch individualisme de dromen van vrouwen om werk en gezin te combineren ruïneert. Aan de tweede feministische golf hielden vrouwen de overtuiging over dat ze rechtstreeks naar het beloofde land van gelijkheid gingen. Vrouwen zouden betaalde jobs uitoefenen en mannen zouden in de zorgtaken delen, kortom iedereen zou van alles wat hebben. De droom… Lees verder

Draagt het kind straks ook de naam van de moeder?

Steeds meer mensen storen zich aan de discriminatie die moeders ondervinden door de wettelijke verplichting om de naam van de vader aan kinderen door te geven. Dat zegt althans het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Deze instelling beveelt dan ook aan om het Burgerlijk Wetboek aan te passen zodat het kind de namen van beide ouders voor het leven mee krijgt. De verplichting om kinderen te naam van de vader te geven discrimineert de moeder. De bestaande wetgeving gaat aldus in tegen internationale regels, zowel op Europees niveau als inzake een verdrag van de Verenigde Naties, die elke discriminatie tussen vrouwen en mannen verbiedt. Dichter bij huis evenwel kan de wetgeving mensen inspireren tot een voorkeur… Lees verder

‘Als mijn vrouw meer zou verdienen dan ik zou mijn penis afvallen’

Na al die lange jaren zou het kunnen dat de strijd tussen de seksen wat eentonig wordt. Veel is immers al uitgevochten, gezegd en geschreven. De Britse journalist Tony Parsons zwengelt met een opstoot van testosteron het debat opnieuw aan in een artikel in het celebrity magazine Grazia. ‘Als mijn vrouw meer zou verdienen dan ik zou mijn penis afvallen’. Tony Parsons is een tikkeltje grof gebekt en hij wou zijn statement best herhalen en bevestigen voor ‘Women’s Hour op BBC radio. Parsons meent dat mannen genetisch zijn geprogrammeerd om hun gezin te onderhouden en te beschermen. ‘Het zit diep in mijn mannelijke ziel’, laat de journalist en schrijver van boeken over relaties en lotgevallen van hedendaagse vrouwen en mannen… Lees verder

Gendergelijkheid als motor van economische ontwikkeling

dinsdag 8 november 2011 – (Marleen De Geest) – Vrouwen ‘hebben het goed’ in de westerse wereld. Het Global Gender Gap report van het World Economic Forum (WEF) geeft inhoud aan dat aanvoelen, de genderkloof is er voor driekwart of meer gedempt en IJsland en de Scandinavische landen blijven in de voorhoede. Wereldwijd echter wordt het vrouwelijk potentieel onderbenut en ook het feit dat globaal minder dan twintig procent van de besluitvorming in vrouwenhanden is vormt een gemiste kans, aldus Klaus Schwab, stichter en voorzitter van het WEF. Er is aanzienlijke vooruitgang, zo meldt het zesde Global Gender Gap report 2011, globaal genomen is de genderkloof op vlak van gezondheid en onderwijs voor meer dan negentig procent overbrugd. De economische… Lees verder

Women’s Forum over ‘het ondenkbare’

woensdag 19 oktober 2011 – (Marleen De Geest) – Er is al heel wat ‘ondenkbaars’ gebeurd dit jaar, stelden de organisatoren van het zevende ‘Women’s Forum’ in de Franse badstad Deauville vast. Een vast omlijnde reactie op de door elkaar geschudde wereld hadden ze niet klaar, wel probeerden ze andermaal alle beschikbare vrouwelijke energie te mobiliseren. Het ‘Women’s Forum for the Economy & Society’ heeft als ondertitel ‘Building the Future with Women’s Vision’. Er is dit jaar, alweer, zoveel gebeurd dat de toekomst nooit nog als ‘meer van hetzelfde’ kan worden gezien, menen de deelneemsters aan de bijeenkomst. De aardbeving in Japan en de nucleaire catastrofe, de onvoltooide Arabische lente en de nieuwe financiële crisis, veranderden de wereld. In de… Lees verder